Οι παρακάτω υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το αναγκαίο φάσμα εργασιών εναρμόνισης και είναι διαρθρωμένες έτσι ώστε να επιλέξετε όσες καλύπτουν τις πραγματικές σας ανάγκες.

Υπηρεσίες Εναρμόνισης

  • Καταγραφή τρέχουσας κατάστασης και σχεδιασμός εναρμόνισης
  • Εκπαίδευση του προσωπικού για την κατανόηση και εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
  • Δημιουργία σχετικών εντύπων (emails, φόρμες συγκατάθεσης του οργανισμού κ.α)
  • Δημιουργία εγχειριδίου για τη συμμόρφωση στους νέους κανονισμούς GDPR (αρχείο διαδικασιών, μελέτη επιπτώσεων)
  • Σχεδιασμός Διαδικασιών και πιστοποίηση βάση του πρότυπου ISO 27001

Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  • Συνεργασία με Δημόσιες Αρχές
  • Συμβουλευτική Υπηρεσία για την εφαρμογή των αλλαγών στην καθημερινότητα των εργαζομένων
  • Διατήρηση και διαχείριση τηλεφωνικού αριθμού και Ιστότοπου (www.prostasiadedomenon.gr/) για λήψη παραπόνων και αιτημάτων Ιδιωτών (Υποκειμένων)
  • Απάντηση σε αιτήματα Ιδιωτών (Υποκειμένων) σε συνεργασία με της υπηρεσίες του Φορέα

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από ομάδα Νομικών και Τεχνικών Πληροφορικής με γνώμονα την απόλυτη νομιμότητα και τις πραγματικές ανάγκες της εταιρίας σας προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η άμεση και έμμεση λειτουργική επιβάρυνση της.