Υπηρεσίες Τμήματος Λειτουργικών Προμηθειών

Υπηρεσίες Τμήματος Λειτουργικών Προμηθειών

Οι λειτουργικές προμήθειες των εταιρειών αποτελούν ένα αξιοσημείωτο τμήμα του συνολικού κόστους λειτουργίας. Η συστηματική αξιολόγηση της αγοράς σε τιμές και προδιαγραφές εξασφαλίζει την βέλτιστη απόδοση της διοίκησης.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

/

Οργάνωση Μειοδοτικών και πλειοδοτικών διαγωνισμών

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση μειοδοτικών και πλειοδοτικών διαγωνισμών για την κάλυψη εταιρικών αναγκών. Αναζητάμε τους κατάλληλους προμηθευτές και γενικότερα τις βέλτιστες δυνατές λύσεις που θα ικανοποιήσουν τις εκάστοτε λειτουργικές σας ανάγκες.

Ειδικότερα, τα στάδια στα οποία επικεντρωνόμαστε είναι τα εξής:

  • Την προετοιμασία και την οργάνωση διαγωνισμών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋπολογισμού
  • Τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη γνωστοποίησή του
  • Την παρακολούθηση και διαχείριση του διαγωνισμού σε όλα τα στάδια υλοποίησής του
  • Την συλλογή και αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν
  • Τη δημιουργία σύμβασης μεταξύ των συμφωνούντων μερών
U

Αναζήτηση Προμηθευτών και βέλτιστων λύσεων

Πραγματοποιούμε πλήρη έρευνα αγοράς. Αυτό μας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εικόνα της αγοράς, ώστε στη συνέχεια να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε τους προμηθευτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Επιπλέον, συμβάλλουμε ενεργά στην διαμόρφωση της πιο συμφέρουσας οικονομικά πρότασης για την επιχείρησή σας, διαπραγματευόμενοι τις τιμές που κατατίθενται από τους υποψήφιους προμηθευτές.

Ας εργαστούμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε από κοντά λύσεις για την επιχείρησή σας

Κέντρο Εξυπηρέτησης

Σπύρου Φωκά 20, Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα, Τ.Κ. 135 62
Τηλ. Κέντρο:  211 4112400
Email: emerav@emerav.com

 

Πολιτική Απορρήτου