Υπηρεσίες Οικονομικού Τμήματος

Η Διεύθυνση των Οικονομικών σε μία επιχείρηση είναι επιφορτισμένη με πολλές διαφορετικές εργασίες οι οποίες αφενός απαιτούν διαφορετικές ειδικότητες και αφετέρου έχουν μικρή χρονική διάρκεια. Στόχος μας λοιπόν είναι να σας απαλλάξουμε από εργασίες που σας καθυστερούν από το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων σας.

Υπηρεσίες Διεύθυνσης Προσωπικού

 

Αναζήτηση εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης.

Είμαστε σε θέση να βρούμε για εσάς εργαζόμενους χαμηλής εξειδίκευσης, βοηθώντας σας να στελεχώσετε άμεσα και αποτελεσματικά την επιχείρησή σας.

Υπολογισμός Μισθοδοσίας

Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείτε συνιστά μια σύνθετη διαδικασία στη χώρα μας λόγω της πολύπλοκης εργατικής νομοθεσίας. Η εταιρεία μας παρέχει αυτού του είδους την υπηρεσία.

 

Ενημερώσεις Υπολοίπων

Cu omnium propriae Αναλαμβάνουμε τον συντονισμό της διαδικασίας ενημέρωσης εταιρειών για οφειλές. Προβαίνουμε σε συστηματική γνωστοποίηση στους εταιρικούς πελάτες σας του υπολοίπου των οφειλών τους, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τον αρμόδιο της οφειλέτιδος εταιρείας και ελέγχοντας αν τα στοιχεία των δύο λογαριασμών (δανειστή-οφειλέτη) συμπίπτουν.

 

Εξωτερικές Εργασίες

Η εμπειρία έχει αποδείξει περίτρανα ότι είναι φθηνότερο για μια εταιρεία να εκπροσωπηθεί σε θέματα που αφορούν τόσο σε Δημόσιες Υπηρεσίες, όσο στη συνεργασία με άλλες εταιρείες, από έναν εξωτερικό συνεργάτη. Η εταιρεία μας σας βοηθά να εξοικονομήσετε προσωπικό πλήρους απασχόλησης για τέτοιου είδους εργασίες, αναλαμβάνοντάς τις η ίδια.

 

Data Entry

Η ορθή καταχώριση δεδομένων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την περάτωση οποιουδήποτε έργου. Για την κάλυψη μόνιμων ή προσωρινών αναγκών των εταιρειών που συνεργαζόμαστε, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό τους την καταχώριση, διαχείριση και επεξεργασία εταιρικών στοιχείων

 

Έλεγχος/ Συμφωνίες Λογαριασμών

Η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ), από το ημερολογιακό έτος 2016 και μετά θα είναι ετήσια. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται πλέον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος, στο οποίο αφορούν. Τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατάρτιση, τον έλεγχο αλλά και τη συμφωνία των λογαριασμών αυτών με εμπορικά έγγραφα όπως οι παραγγελίες αγοράς (PO)..

Ας εργαστούμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε από κοντά λύσεις για την επιχείρησή σας

Κέντρο Εξυπηρέτησης

Σπύρου Φωκά 20, Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα, Τ.Κ. 135 62
Τηλ. Κέντρο:  211 4112400
Email: emerav@emerav.com

 

Πολιτική Απορρήτου